Sancțiunea a fost aplicată operatorului Modern Barber S.R.L pentru fapta prevăzută de art. 83 alin. (5) din Regulamentul (UE) 679/2016, raportat la art. 58 alin. (1) lit. a) și lit. e) și coroborat cu art. 8 din O.G. nr. 2/2001.

Astfel, Modern Barber S.R.L nu a furnizat informaţiile solicitate de  Autoritatea Națională de Supraveghere, încălcându-se astfel prevederile art. 58 alin. (1) lit. a) și lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016.

Prin urmare, s-a aplicat operatorului sancțiunea avertismentului și a fost dispusă măsura corectivă constând în obligarea operatorului de a transmite către Autoritate, în scris, toate informațiile solicitate, în termen de 10 zile calendaristice de la comunicarea procesului-verbal.

Ulterior s-a constatat că operatorul Modern Barber S.R.L nu a dus la îndeplinire măsura corectivă dispusă și s-a luat măsura amendării acestuia.

Totodată, s-a dispus și măsura corectivă de a transmite către Autoritate, în scris, toate informațiile solicitate, în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea procesului-verbal.

Sursa: dataprotection.ro

Call Now Button