data protections

servicii GDPR

SERVICII

AUDIT CONFORMITATE GDPR

Un prim pas pentru a intra în conformitate cu Regulamentul privind Protecția Datelor cu Caracter Personal este de a analiza metodologia existentă de protecție a datelor. Unul dintre serviciile noastre este de a vă ajuta să determinați nivelul actual de concordanță cu legislația europeană.

Acest audit se realizează printr-o analiză a activității desfășurate și vă ajută să înțelegeți impactul Regulamentului asupra organizației, pentru a examina zonele critice, cu grad ridicat sau scăzut de risc ale sistemelor și ale procesării datelor.

Scopul acestui audit este de a identifica riscurile din cadrul proceselor și a sistemelor dumneavoastră în legătură cu respectarea Regulamentului și de a vă ajuta să stabiliți termenele și costurile pentru implementarea schimbărilor necesare.

Serviciul nostru de audit vă oferă posibilitatea de a discuta despre orice preocupare și nelămurire cu privire la conformitatea entitații dumneavoastră. Colaboratorii noștri vor fi deschiși și vă vor da sfaturi practice și utile în ceea ce privește rezolvarea neconcordanțelor în interiorul organizației dumneavoastră în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

Procesul de auditare se realizează într-o primă etapă împreună cu managementul companiei și cu responsabilii departamentelor care prelucrează date cu caracterul personal. Ca atare, colaborarea noastră debutează cu o discuție de informare cu titlu general asupra activității desfășurate și a tipurilor de date colectate, ca apoi să se stabilească, de comun acord, modalitatea în care va decurge auditarea și timpul alocat analizării activității fiecărui departament.

Ulterior acestei prime faze, ne concentrăm atenția pe observarea modalității efective de prelucrare a datelor. Aceasta activitate este necesară pentru a înțelege mecanismele de funcționare ale fiecărui departament și cartografierea datelor.

Identificăm ce date sunt colectate, metodologia de obținere și contextul,  temeiul juridic, traseul acestora atât intern cât și extern, modalitatea de stocare, timpul și securitatea datelor reținute.

La final, se va realiza un raport care va conține toate datele obținute din activitatea de auditare, nivelul de conformitate a practicilor desfășurate cu standardele impuse de GDPR și recomandări.

 

Un prim pas pentru a intra în conformitate cu Regulamentul privind Protecția Datelor cu Caracter Personal este de a analiza metodologia existentă de protecție a datelor. Unul dintre serviciile noastre este de a vă ajuta să determinați nivelul actual de concordanță cu legislația europeană.

Acest audit se realizează printr-o analiză a activității desfășurate și vă ajută să înțelegeți impactul Regulamentului asupra organizației, pentru a examina zonele critice, cu grad ridicat sau scăzut de risc ale sistemelor și ale procesării datelor.

Scopul acestui audit este de a identifica riscurile din cadrul proceselor și a sistemelor dumneavoastră în legătură cu respectarea Regulamentului și de a vă ajuta să stabiliți termenele și costurile pentru implementarea schimbărilor necesare.

Serviciul nostru de audit vă oferă posibilitatea de a discuta despre orice preocupare și nelămurire cu privire la conformitatea entitații dumneavoastră. Colaboratorii noștri vor fi deschiși și vă vor da sfaturi practice și utile în ceea ce privește rezolvarea neconcordanțelor în interiorul organizației dumneavoastră în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

Procesul de auditare se realizează într-o primă etapă împreună cu managementul companiei și cu responsabilii departamentelor care prelucrează date cu caracterul personal. Ca atare, colaborarea noastră debutează cu o discuție de informare cu titlu general asupra activității desfășurate și a tipurilor de date colectate, ca apoi să se stabilească, de comun acord, modalitatea în care va decurge auditarea și timpul alocat analizării activității fiecărui departament.

Ulterior acestei prime faze, ne concentrăm atenția pe observarea modalității efective de prelucrare a datelor. Aceasta activitate este necesară pentru a înțelege mecanismele de funcționare ale fiecărui departament și cartografierea datelor.

Identificăm ce date sunt colectate, metodologia de obținere și contextul,  temeiul juridic, traseul acestora atât intern cât și extern, modalitatea de stocare, timpul și securitatea datelor reținute.

La final, se va realiza un raport care va conține toate datele obținute din activitatea de auditare, nivelul de conformitate a practicilor desfășurate cu standardele impuse de GDPR și recomandări.

Suport implementare conformitate gdpr

Este cunoscut faptul că principiile sunt liniile directoare într-un aspect juridic – toate reglementările se bazează pe principii și se apelează la acestea în cazul în care nu există reglementare asupra unei situații problematice.

Obligativitatea operatorului/persoanei împuternicite de a acționa în implementarea Regulamentului și de a putea proba această respectare este expres menționată în art. 5 – ”principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal”. Astfel, această obligație se ridică la rangul de principiu.

Întocmirea documentației referitoare la modalitatea de aplicare a Regulamentului este astfel, un aspect esențial în procesul de conformitate.  Totodată, scopul documentației nu este doar de a îndeplini cerințele explicite și implicite, dar în același timp de a evita amenzile usturătoare care vor fi aplicate de Autoritate de Supraveghere.

În acest sens, oferim clienților noștri suport pentru revizuirea și actualizarea regulamentelor interne (RI & ROF), ale politicilor de confidențialitate precum și întocmirea de politici de prelucrare a datelor, de instruire a persoanelor desemnate cu prelucrarea acestora, politica de siguranță a informațiilor, notificarea de confidențialitate către persoanele vizate, procedura de portabilitate, procedura de reținere a înregistrărilor, procedura de transfer de date către un stat terț și nu numai.

 

Este cunoscut faptul că principiile sunt liniile directoare într-un aspect juridic – toate reglementările se bazează pe principii și se apelează la acestea în cazul în care nu există reglementare asupra unei situații problematice.

Obligativitatea operatorului/persoanei împuternicite de a acționa în implementarea Regulamentului și de a putea proba această respectare este expres menționată în art. 5 – ”principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal”. Astfel, această obligație se ridică la rangul de principiu.

Întocmirea documentației referitoare la modalitatea de aplicare a Regulamentului este astfel, un aspect esențial în procesul de conformitate.  Totodată, scopul documentației nu este doar de a îndeplini cerințele explicite și implicite, dar în același timp de a evita amenzile usturătoare care vor fi aplicate de Autoritate de Supraveghere.

În acest sens, oferim clienților noștri suport pentru revizuirea și actualizarea regulamentelor interne (RI & ROF), ale politicilor de confidențialitate precum și întocmirea de politici de prelucrare a datelor, de instruire a persoanelor desemnate cu prelucrarea acestora, politica de siguranță a informațiilor, notificarea de confidențialitate către persoanele vizate, procedura de portabilitate, procedura de reținere a înregistrărilor, procedura de transfer de date către un stat terț și nu numai.

dpo externalizat

Înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului la 25.05.2018, nu exista obligația de a desemna un ofițer responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (DPO). Cu toate acestea, în viitorul apropiat, această persoană desemnată va juca un rol esențial în activitatea de business.

Obligația de a desemna un ofițer responsabil cu protecția datelor nu revine doar operatorului ci și persoanei împuternicite, dacă se circumscrie situațiilor descrise în Regulament.

Această obligație de numire a unui ofițer responsabil cu protecția datelor este strâns legată de natura activității economice desfășurate și nu de caracteristici cantitative, cum ar fi numărul de angajați sau cifra de afaceri. Astfel, entitățile publice, dar și unele private sunt obligate să numească un DPO – intern sau externalizat, în timp ce altele au facultatea de a numi un responsabil cu protecția datelor. Cu toate acestea, toate societățile care prelucrează date cu caracter personal cu obligate să își conformeze activitatea conform GDPR.

Un ofițer responsabil cu protecția datelor (DPO) trebuie numit în cazul în care activitățile de bază ale operatorului sau ale persoanei împuternicite implică „monitorizarea regulată și sistematică a persoanelor vizate la scară largă „sau în cazul în care entitatea desfășoară activități la scară largă prelucrarea „categoriilor speciale de date cu caracter personal”.

Chiar dacă apreciați că activitatea economică pe care o desfășurați nu impune obligativitatea desemnării unui responsabil cu protecția datelor, este recomandat să desemnați unul pentru a vă ajuta în atingerea și monitorizarea conformității.

Încheierea unui contract de prestări servicii cu societatea noastră pentru externalizarea acestei poziții de ofițer responsabil cu protecția datelor, vă scutește de costuri de calificare și certificare a angajaților dumneavoastră, veți beneficia de răspundere contractuală și profesională din partea noastră și vă veți bucura de expertiza și experiența noastră în legislația europeană și în dreptul intern. Ne vom implica într-o manieră obiectivă în procesele operaționale desfășurate și vom asigura menținerea legăturii și reprezentarea în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Astfel, vă veți bucura de profesionalism reducând din timpul și costurile companiei.

 

Înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului la 25.05.2018, nu exista obligația de a desemna un ofițer responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (DPO). Cu toate acestea, în viitorul apropiat, această persoană desemnată va juca un rol esențial în activitatea de business.

Obligația de a desemna un ofițer responsabil cu protecția datelor nu revine doar operatorului ci și persoanei împuternicite, dacă se circumscrie situațiilor descrise în Regulament.

Această obligație de numire a unui ofițer responsabil cu protecția datelor este strâns legată de natura activității economice desfășurate și nu de caracteristici cantitative, cum ar fi numărul de angajați sau cifra de afaceri. Astfel, entitățile publice, dar și unele private sunt obligate să numească un DPO – intern sau externalizat, în timp ce altele au facultatea de a numi un responsabil cu protecția datelor. Cu toate acestea, toate societățile care prelucrează date cu caracter personal cu obligate să își conformeze activitatea conform GDPR.

Un ofițer responsabil cu protecția datelor (DPO) trebuie numit în cazul în care activitățile de bază ale operatorului sau ale persoanei împuternicite implică „monitorizarea regulată și sistematică a persoanelor vizate la scară largă „sau în cazul în care entitatea desfășoară activități la scară largă prelucrarea „categoriilor speciale de date cu caracter personal”.

Chiar dacă apreciați că activitatea economică pe care o desfășurați nu impune obligativitatea desemnării unui responsabil cu protecția datelor, este recomandat să desemnați unul pentru a vă ajuta în atingerea și monitorizarea conformității.

Încheierea unui contract de prestări servicii cu societatea noastră pentru externalizarea acestei poziții de ofițer responsabil cu protecția datelor, vă scutește de costuri de calificare și certificare a angajaților dumneavoastră, veți beneficia de răspundere contractuală și profesională din partea noastră și vă veți bucura de expertiza și experiența noastră în legislația europeană și în dreptul intern. Ne vom implica într-o manieră obiectivă în procesele operaționale desfășurate și vom asigura menținerea legăturii și reprezentarea în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Astfel, vă veți bucura de profesionalism reducând din timpul și costurile companiei.

Asistență selecție dpo (data protection officer)

Un serviciu complementar oferit clienților noștri constă în oferirea de asistență în selectarea unei persoane ce va îndeplini rolul de DPO. Astfel, în ipoteza opțiunii societății de a nu externaliza serviciul specific de responsabil cu protecția datelor (DPO), putem sprijini societatea / autoritatea în sensul întocmirii unei fișe a postului, evaluarea candidaților și realizarea de instructaje persoanei care va fi desemnată în acest scop și altele.

Am considerat acest serviciu ca util în această perioadă de tranzit, având în vedere că, de puține ori, e adevărat, ar putea apărea ca suficientă o singură persoană pentru a îndeplini rolul de DPO. Cu toate acestea, profesionalismul trebuie să primeze, astfel că o corectă selecție și educare a viitorul responsabil este esențială.

 

Un serviciu complementar oferit clienților noștri constă în oferirea de asistență în selectarea unei persoane ce va îndeplini rolul de DPO. Astfel, în ipoteza opțiunii societății de a nu externaliza serviciul specific de responsabil cu protecția datelor (DPO), putem sprijini societatea / autoritatea în sensul întocmirii unei fișe a postului, evaluarea candidaților și realizarea de instructaje persoanei care va fi desemnată în acest scop și altele.

Am considerat acest serviciu ca util în această perioadă de tranzit, având în vedere că, de puține ori, e adevărat, ar putea apărea ca suficientă o singură persoană pentru a îndeplini rolul de DPO. Cu toate acestea, profesionalismul trebuie să primeze, astfel că o corectă selecție și educare a viitorul responsabil este esențială.

analiză de risc

Un serviciu complementar oferit de societatea noastră constă în realizarea unei analize de risc raportat la potențialitatea ori probabilitatea existenței vreunei breșe ori erori în modul de procesare al datelor personale și ca efect, pierderea ori transferul nedorit de date cu caracter personal.

Așadar, serviciul constă, în principal, în evaluarea potențialelor slăbiciuni ale organizării sistemice a entității analizate.

Raportându-ne la standardul folosit și dorit de entitățile europene, respectiv „privacy by design”/„privacy by default” se dorește ca abordarea societăților comerciale să fie una care are în vedere riscul inerent procesării datelor și luarea în considerare a factorului uman ori a posibilității unei erori tehnice în activitatea de zi cu zi.

Ca atare, serviciul vine în întimpinarea acestui dorințe pentru a identifica posibilele breșe în designul planului de afaceri pentru a spori șansele ca scurgerile de date să nu se producă.

În concret, vă vom ajuta să implementați procese care să garanteze transparența și controlul asupra procesării datelor cu caracter personal. Astfel, vom identifica riscurile, frecvența producerii acestora, gradul de severitate și nivelul de risc rezultat anterior stopării cauzei producerii acestuia.

 

Un serviciu complementar oferit de societatea noastră constă în realizarea unei analize de risc raportat la potențialitatea ori probabilitatea existenței vreunei breșe ori erori în modul de procesare al datelor personale și ca efect, pierderea ori transferul nedorit de date cu caracter personal.

Așadar, serviciul constă, în principal, în evaluarea potențialelor slăbiciuni ale organizării sistemice a entității analizate.

Raportându-ne la standardul folosit și dorit de entitățile europene, respectiv „privacy by design”/„privacy by default” se dorește ca abordarea societăților comerciale să fie una care are în vedere riscul inerent procesării datelor și luarea în considerare a factorului uman ori a posibilității unei erori tehnice în activitatea de zi cu zi.

Ca atare, serviciul vine în întimpinarea acestui dorințe pentru a identifica posibilele breșe în designul planului de afaceri pentru a spori șansele ca scurgerile de date să nu se producă.

În concret, vă vom ajuta să implementați procese care să garanteze transparența și controlul asupra procesării datelor cu caracter personal. Astfel, vom identifica riscurile, frecvența producerii acestora, gradul de severitate și nivelul de risc rezultat anterior stopării cauzei producerii acestuia.

training angajați (HR, Contabilitate, legal, etc)

În raport de angajații dumneavoastră, societatea noastră vă oferă și un serviciu de training al acestora în raport de obligațiile impuse conform Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Serviciul propriu-zis constă în informarea corectă a celor care procesează date cu caracter personal în raport cu exigențele impuse de Regulament începând cu data de 25 mai 2018, evident în funcție de specificul departamentului instruit.

Work-shop-urile vor fi organizate în mai multe etape în funcție de numărul de angajați înscriși, oferta vizând câte 25 de persoane per ședință.

 

În raport de angajații dumneavoastră, societatea noastră vă oferă și un serviciu de training al acestora în raport de obligațiile impuse conform Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Serviciul propriu-zis constă în informarea corectă a celor care procesează date cu caracter personal în raport cu exigențele impuse de Regulament începând cu data de 25 mai 2018, evident în funcție de specificul departamentului instruit.

Work-shop-urile vor fi organizate în mai multe etape în funcție de numărul de angajați înscriși, oferta vizând câte 25 de persoane per ședință.

cum te putem ajuta

Venim in intampinarea ta cu servicii complete de instalatii electrice si bransamente electrice in judetele Cluj si Maramures. Pentru detalii suplimentare contactreaza-ne prin formularul online sau la telefon +40-741-677-341

R

executare

R

Verificare

R

garantie

Contacteaza-ne

12 + 9 =

Our clients

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend bibendum dignissim. Curabitur et metus at lorem volutpat sollicitudin.

Praesent pharetra pharetra nisi, eget egestas dolor cursus in. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

John

CEO, Company name

Praesent pharetra pharetra nisi, eget egestas dolor cursus in. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

Elize

CEO, Company name

Praesent pharetra pharetra nisi, eget egestas dolor cursus in. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

John

CEO, Company name

Praesent pharetra pharetra nisi, eget egestas dolor cursus in. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

Elize

CEO, Company name

Haideți să începem!

Ne asumăm următorul principiu: Și noi, la rândul nostru, ne dorim servicii de încredere, asemenea serviciilor pe care le oferim.

Motto-ul nostru: „For you we think outside the box. Why? Because we moved the box.”

socializează cu noi

Call Now Button