termeni și condiții de utilizare

DATA PROTECTION

Argument

1. Prezentul document, prin conținutul său, pune la dispoziția Cumpărătorilor termenii și condițiile de utilizare a website-ului dpsolutions.ro, site care este proprietatea companiei Inside Out Platform S.R.L., cu sediul in loc. Sighetu-Marmatiei, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr.74, jud. Maramures, J12/4798/2017, CUI 37955180 (in continuare „Compania”).

 2. Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui website, prezentate mai jos. Accesul/vizitarea/plasarea unei comenzi pe acest website de către dumneavoastră se supune termenelor și condițiilor de utilizare, și implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea, și reprezintă întreaga înțelegere dintre părți.

DATA PROTECTION

servicii & scop

3. Prezentul document contine informatii despre plasarea unei comenzi pe site pentru a achizitiona produsele oferite de Companie.

4. Utilizarea prezentului website este gratuită, iar scopul este de a informa și de a ajuta Cumpărătorii să găsească cât mai ușor, structurat și rapid informațiile necesare în raport de produsele și serviciile oferite.

5. Serviciile prezentate pe site-ul dpsolutions.ro (altele decat cele aflate in sectiunea „Pachete GDPR”) nu se constituie într-o ofertă contractuală, acestea fiind prezentate cu titlu pur informativ. Pentru a primi o ofertă din partea Inside Out Platform SRL, puteți  contacta direct compania prin formularul de contact sau la numărul de telefon afișat (office@dpsolutions.ro sau la tel: 0720533240).

Definitii 

6. Următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea înţelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:

 • Vânzător sau Prestator – Societatea comercială Inside Out Platform S.R.L., cu sediul in loc. Sighetu-Marmatiei, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr.74, jud. Maramures, J12/4798/2017, CUI 37955180.
 • Cumpărător – orice persoană fizică, societate sau altă entitate juridică ce efectuează o comandă.
 • Site – website-ul dpsolutions.ro și subdomeniile acestuia, administrate de Vânzător.
 • Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa unul sau mai multe produse de pe Site.
 • Servicii – orice servicii care sunt oferite Cumpărătorului în vederea achiziţionării, contra cost, prin intermediul Site-ului (inclusiv orice produse ce pot fi achizitionate din secțiunea „Pachete”).
 • Produs – orice bun sau serviciu disponibil pe site inclusiv cele menționate în comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.
 • Tranzacție – operaţiunea de plată efectuată de către Cumpărător, respectiv încasare de către Vânzător, a unei sume de bani ca urmare a prestării de către Vânzător, respectiv achiziţionării de către Cumpărător, a unuia sau mai multor Produse/Pachete.

DATA PROTECTION

Informații Privind Comenzile

7. Comanda se consideră acceptată de către Vânzător la momentul efectuării plății prin intermediul platformei EuPlătesc (euplatesc.ro).

8. Pentru motive bine întemeiate (suspiciune de fraudă, imposibilitatea tehnică a Website-ului de a furniza respectivele Servicii sau neefectuarea plății), Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula Comanda plasată de Cumpărător. Într-o astfel de situaţie, Comanda se consideră anulată, iar părţile vor fi repuse în situaţia anterioară emiterii Comenzii (inclusiv rambursarea de către Vânzător a oricăror sume încasate, dacă este cazul) și fără ca Vânzătorul să aibă vreo răspundere față de Cumpărător.

9. Serviciile achiziționate prin intermediul Website-ului nu pot fi revândute sau distribuite în scopuri comerciale. Cumpărătorului îi este interzisă multiplicarea sau distribuirea în parte sau în tot a Produselor/Pachetelor sau Serviciilor (in afara scopului pentru care acestea au fost prestate, fără acordul scris prealabil al Vânzătorului), in caz contrar Cumpărătorul putând fi obligat la penalități egale cu prejudiciul cauzat. În acest sens, părțile stabilesc ca daunele interese datorate de catre Prestator pentru orice nerespectare a obligaților prevăzute legate de multiplicare/distribuirea oricăror materiale furnizate de Vânzător vor acoperi integral prejudiciul creat, dar cuantumul acestora nu va fi mai mic de 10.000 euro.

DATA PROTECTION

Informații Privind Preturi și plăti

10. Prețurile Pachetelor afișate pe Website sunt exprimate în Lei și nu presupun plata de T.V.A. Vânzătorul are dreptul să actualizeze prețurile Produselor afișate pe Website în orice moment.

11. Pentru a achiziționa unul din Produsele disponibile în pagina “Pachete GDPR Site-uri”, Cumpărătorul va accesa platforma EuPlătesc prin click pe butonul verde denumit “Cumpără Pachet” aferent Produsului dorit.

12. Plata produselor se poate efectua exclusiv prin card bancar. Daca doriti sa optati pentru alta metoda de la plată vă rugăm sa ne contactati la adresa office@dpsolutions.ro. Pentru mai multe informații privind metoda de plata cu cardul va rugăm sa accesați platforma EuPlătesc la adresa https://www.euplatesc.ro/.

DATA PROTECTION

livrarea produselor

13. Livrarea Pachetelor se face prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail indicată de Cumpărător la momentul plasării Comenzii, după finalizarea Plății pe platforma EuPlătesc, in cel tarziu 24 de ore de la acel moment.

14. Cumpărătorul își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze orice livrare a Serviciilor comandate dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voința sa, cum ar fi: evenimente de forța majoră sau caz fortuit, războaie, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, acte de terorism, proteste, greve, epidemii etc.

15. După confirmarea plății, documentele din pachete vor fi livrate cel tarziu în termen de 24 ore. Instalarea bannerului de cookies și a certificatelor SSL se efectuează în termen de 7 zile de la data oferirii drepturilor de administrator pentru website de catre Cumparator.

DATA PROTECTION

Pachetele

16. Pachetele constau într-un set de șabloane destinate pentru a fi adaptate la specificul fiecărei entități juridice, împreună cu ghiduri, instrucțiuni de utilizare și materiale informative.

17. Completarea acestor documente se va face pe propria răspundere, Vânzătorul neasumându-și în niciun fel răspunderea pentru eventualele prejudicii care pot apărea ca urmare a folosirii acestor documente (template-urile), incluzând, dar fără a se limita la sancțiuni din partea autorităților sau pretenții din partea altor persoane.

18. Pachetele sunt gândite să fie un punct de pornire pentru crearea propriilor documente care sa respecte legislația in vigoare. Este responsabilitatea Cumpărătorului de a se asigura că documentul respectă cerințele legale incidente pentru business-ul său și pentru prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează. Recomandăm consultarea unui avocat și/sau al unui specialist în domeniul GDPR ulterior completării oricărui Pachet achiziționat.

DATA PROTECTION

Drepturi de proprietate intelectuala

19 Întregul conținut al website-ului este proprietatea INSIDE OUT PLATFORM și este protejat de legislația României. Compania este autorul website-ului şi beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației române şi internaționale.

20. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustrații, design-uri, icon-uri, fotografii, clipuri audio/video, ş.a.m.d. sunt proprietatea Companiei sau sunt licențiate de Companie pentru a fi folosite.

21. Conținutul website-ului dpsolutions.ro, integral şi/sau parțial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al Companiei.

DATA PROTECTION

raspundere

22. Vanzătorul nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii cauzate Cumpărătorului sau oricărui terț ca rezultat a furnizării de către Vanzător a oricărui Serviciu și nici pentru prejudicii care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a Pachetelor livrate.

23. Vanzătorul nu poate fi în niciun caz responsabil de nicio pierdere directă sau indirectă, daună sau cheltuială de orice natură în baza sau în legătură cu Serviciile sau Pachetele oferite de Vanzător.

24. Conținutul Pachetului sau Serviciilor nu reprezintă o consultație juridică în sensul Legii nr. 51/1995.

25. Cumpărătorul intelege că legislația privind protecția datelor cu caracter personal precum și interpretarea dată acesteia a suferit modificări prin intrarea în vigoare a Regulamentului UE 679/2016 și că pentru cele mai recente reglementări legislative nu există jurisprudență. Serviciile de consultanță si Pachetele vandute de Vanzător se bazează astfel exclusiv pe doctrină și pe propria interpretare a legii și pe experiența prestatorului.

26. Vanzătorul nu este responsabil să monitorizeze valabilitatea ulterioară a Pachetelor sau a consultanței oferite. Prin urmare, Vanzatorul recomandă insistent beneficiarului să solicite îndrumare suplimentară când aplică oricare din pachetele de consultanță furnizate de Vanzător și la anumite intervale de timp să realizeze o trecere în revistă a schimbărilor survenite în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

27. Vanzătorul se obligă să respecte liniile directoare dictate de către Parlamentul European, Comisia Europeană și de legislația română, dar nu poate garanta că ANSPDCP sau instanțele de judecată vor fi, în mod indubitabil de acord cu concluziile sale. Având în vedere riscul semnificativ în caz de neconformare, respectiv amenda de până la 4% din cifra de afaceri sau 20.000.000 euro, oricare este mai mare, vă recomandăm să apelați la consultanță juridică și tehnică de specialitate pentru a ști cum să vă conformați dispozițiilor Regulamentului.

28. Vanzătorul si reprezentații săi, nu oferă nicio garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al Pachetelor raportat la business-ul Cumpărătorului si la modalitățile in care Cumpărătoul prelucrează date cu caracter personal și nu își asumă nicio obligație de rezultat sau de diligență față de nicio persoană cu privire la Pachete și/sau la conținutul acestora și exclud răspunderea pentru orice cost sau daună suferite ca urmare a utilizării acestora.

29. Vanzătorul nu va răspunde pentru niciun prejudiciu cauzat de orice disfuncționalități tehnice ale Website-ului.

DATA PROTECTION

Reclamatii

30. Pentru sesizări sau reclamații legate de orice Pachet sau Serviciu achiziționat, Cumpărătorul poate trimite in termen de 30 de zile un e-mail Vanzătorului la adresa office@dpsolutions.ro. Sesizările astfel recepţionate vor fi soluționate de Prestator în termen de 10 zile de la primirea lor.

  DATA PROTECTION

  Practici interzise

  31. Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui website și tentativa de efectuare a acestora, incluzând utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ş.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii. Compania respectă drepturile intelectuale ale altor persoane.

  32. Dumneavoastră sunteți singurii răspunzători pentru daunele cauzate atât website-ului cât si altora, prin utilizarea neautorizată. In calitate de Cumpărător fără cont, sunteți de acord să nu folosiți vreun program, aplicație sau orice alt mijloc de accesare automata a website-ului, in vederea spamming-ului, flood-ului, furtului de date, modificării sau alterării website-ului.

  DATA PROTECTION

  Modificarea termenilor si conditiilor

  33. DATA PROTECTION SOLUTIONS își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și termenii și condițiile de utilizare, fără niciun fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

   DATA PROTECTION

   Litigii

   34. În cazul unor eventuale conflicte între DATA PROTECTION SOLUTIONS și Cumpărător, se va încerca rezolvarea acestora pe cale amiabilă – contactând compania pentru conciliere amiabilă, iar dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de instantele competente din Cluj-Napoca.

    DATA PROTECTION

    Politica de confidentialitate & Politica cookie

    35. Toate informațiile furnizate de Cumpărători sunt și vor rămâne confidențiale. Pentru mai multe detalii cu privire la Politica de confidențialitate sau Politica Cookies, vă rugăm să accesați hyperlink-urile de mai sus.

    Call Now Button