data protection

dpo externalizat

dpo externalizat

Înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului la 25.05.2018, nu exista obligația de a desemna un ofițer responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (DPO). Cu toate acestea, în viitorul apropiat, această persoană desemnată va juca un rol esențial în activitatea de business.

Obligația de a desemna un ofițer responsabil cu protecția datelor nu revine doar operatorului ci și persoanei împuternicite, dacă se circumscrie situațiilor descrise în Regulament.

Această obligație de numire a unui ofițer responsabil cu protecția datelor este strâns legată de natura activității economice desfășurate și nu de caracteristici cantitative, cum ar fi numărul de angajați sau cifra de afaceri. Astfel, entitățile publice, dar și unele private sunt obligate să numească un DPO – intern sau externalizat, în timp ce altele au facultatea de a numi un responsabil cu protecția datelor. Cu toate acestea, toate societățile care prelucrează date cu caracter personal cu obligate să își conformeze activitatea conform GDPR.

Un ofițer responsabil cu protecția datelor (DPO) trebuie numit în cazul în care activitățile de bază ale operatorului sau ale persoanei împuternicite implică „monitorizarea regulată și sistematică a persoanelor vizate la scară largă „sau în cazul în care entitatea desfășoară activități la scară largă prelucrarea „categoriilor speciale de date cu caracter personal”.

Chiar dacă apreciați că activitatea economică pe care o desfășurați nu impune obligativitatea desemnării unui responsabil cu protecția datelor, este recomandat să desemnați unul pentru a vă ajuta în atingerea și monitorizarea conformității.

Încheierea unui contract de prestări servicii cu societatea noastră pentru externalizarea acestei poziții de ofițer responsabil cu protecția datelor, vă scutește de costuri de calificare și certificare a angajaților dumneavoastră, veți beneficia de răspundere contractuală și profesională din partea noastră și vă veți bucura de expertiza și experiența noastră în legislația europeană și în dreptul intern. Ne vom implica într-o manieră obiectivă în procesele operaționale desfășurate și vom asigura menținerea legăturii și reprezentarea în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Astfel, vă veți bucura de profesionalism reducând din timpul și costurile companiei.

Haideți să începem!

Ne asumăm următorul principiu: Și noi, la rândul nostru, ne dorim servicii de încredere, asemenea serviciilor pe care le oferim.

Motto-ul nostru: „For you we think outside the box. Why? Because we moved the box.”

socializați cu noi

Call Now Button