politica de confidențialitate

DATA PROTECTION

Argument

Data Protection Solutions apreciază confidențialitatea datelor drept o componentă esențială în afaceri. Politica și practicile noastre de protejare a datelor se focusează pe procesarea, schimbul și stocarea corespunzătoare și legală a informațiilor cu caracter personal și totodată pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității.

Această declarație de confidențialitate se aplică societății Data Protection Solutions, titulara brandului DP Solutions.

Data Protection Solutions procesează și stochează date cu caracter personal în UE și este capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea cu obligațiile prevăzute în instrumentele legislative ale uniunii, în special Regulamentul (EU) 2016/679.

Acest document reprezintă politica de confidențialitate completă aplicabilă activităților online ale Data Protection Solutions.

Website-ul nostru este în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor – GDPR (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ de sorginte europeană, aplicabil în mod direct. GDPR creează noi drepturi pentru persoanele fizice și consolidează unele drepturi existente sub Directiva 95/46/EC. Directiva 95/46/EC a fost înlocuită de la data de 25 mai 2018.

Actualizarea Politicii de Confidențialitate se află în responsabilitatea Departamentului Juridic a Data Protection Solutions. Responsabilul cu protecția datelor (DPO) este însărcinat cu implementarea politicii noastre de confidențialitate

Data Protection Solutions este un procesator în virtutea Regulamentului GDPR, astfel că societatea determină scopurile și metodele de procesare ale datelor introduse și colectate online.

DATA PROTECTION

PRINCIPII

Politica de protejare a datelor în cadrul Data Protection Solutions se bazează pe următoarele principii:

 

 1. Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
 2. Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
 3. Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
 4. Datele personale vor fi acurate și, acolo unde este necesar, actualizate;
 5. Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
 6. Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;
 7. Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
 8. Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
 9. Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul portabilității datelor.

DATA PROTECTION

DATE PERSONALE

Datele personale sunt informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

DATA PROTECTION

UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop. Accesul la datele personale este strict limitat personalului Data Protection Solutions, filialelor companiei și asociaților care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor.

DATA PROTECTION

Utilizarea Cookie-urilor

Website-ul DP Solutions – brand al Data Protection Solutions și partenerii săi utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență utilizatorilor și pentru a analiza trenduri, administra website-ul, urmări utilizarea de către client în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca și întreg.

Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot identifica persoane. Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra site-ul. Utilizatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să dezactiveze cookie-urile această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciile noastre.

Pentru mai multe detalii accesati urmatorul link

Data protection

Divulgarea datelor personale

Datele personale nu vor fi divulgate persoanelor terțe cu excepția situațiilor în care divulgarea este necesară pentru a putea oferi serviciile noastre. În mod ocazional semnăm contracte cu alte companii și parteneri de afaceri care lucrează în numele nostru, cum ar fi avocați externi pentru a procesa o reclamație în scopul obținerii unei compensații, companii tehnice pentru procesarea și livrarea sistemelor și tehnologiilor care dezvoltă produsele și serviciile noastre și în aceste cazuri vom divulga informațiile necesare. Furnizorilor de servicii li se va permite să obțină numai datele personale necesare pentru a își livra serviciile. Nu vom divulga date personale terților cu scopul de a le permite să își comercializeze produsele și serviciile către clienții noștri. Dacă utilizatorii nu doresc ca noi să divulgăm date personale acestor companii, aceștia sunt rugați să contacteze INSIDE OUT PLATFORM SRL la adresa de e-mail: office@dpsolutions.ro.

În anumite situații INSIDE OUT PLATFORM SRL este nevoită să dezvăluie date personale ca răspuns la cererile autorităților de supraveghere pentru a îndeplini cerințele GDPR. De asemenea vom divulga informații personale daca reprezintă o obligație legală, atunci când considerăm de bună credință că divulgarea datelor este necesară pentru a ne proteja drepturile, siguranța clienților sau siguranța celorlalți, investigarea fraudelor sau ca răspuns la o cerere a autorităților.

Data protection

Securitatea procesării

Datele personale sunt procesate în mod sigur și vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală. Întrebări legate de securitatea datelor personale pot fi trimise către Data Protection Solutions la adresa de e-mail: office@dpsolutions.ro

Data protection

drepturile persoanelor fizice ale căror date sunt procesate

 1. Dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale

Aceasta vă permite să primiți o copie a datelor personale pe care le deținem despre dvs. și să verificați dacă o procesăm în mod legal. Dreptul de a solicita corectarea oricăror date pe care le avem despre dvs. Acest lucru vă permite să aveți orice date incomplete sau inexacte pe care le deținem despre dvs. corectate, deși este posibil să fie necesar să verificăm corectitudinea datelor noi pe care ni le furnizați.

 

 1. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale

Aceasta vă permite să ne cereți să suspendăm procesarea datelor dvs. personale în următoarele scenarii: (a) dacă doriți să stabilim acuratețea datelor; (b) în cazul în care utilizăm datele ilegal; (c) în cazul în care aveți nevoie să păstrăm datele, chiar dacă nu mai avem nevoie de ele, deoarece aveți nevoie pentru a stabili, a exercita sau a apăra revendicări legale; sau (d) v-ați opus utilizării de către noi a datelor dvs., dar trebuie să verificăm dacă avem motive legale imperative de a le utiliza.

 

 1. Dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. personale.

Acest lucru vă permite să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele personale acolo unde nu există motive întemeiate să continuăm să le procesăm. De asemenea, aveți dreptul să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele dvs. personale în cazul în care ați exercitat cu succes dreptul dvs. de a obiecta asupra procesării (a se vedea mai jos), dacă am prelucrat informațiile dvs. în mod ilegal sau dacă suntem obligați să ștergem datele dvs. personale pentru a respecta legislația locală. Vă rugăm să rețineți că, în anumite scopuri, suntem obligați din punct de vedere legal să păstrăm datele dvs.

 

 1. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale

În cazul în care vă bazați pe un interes legitim (sau pe al unui terț) și există ceva despre situația dvs. particulară care vă face să doriți să obiectați asupra prelucrării pe acest motiv pe măsură ce simțiți că are impact asupra drepturilor și libertăților fundamentale, acest lucru este posibil.

 

 1. Dreptul de a solicita transferul datelor dvs. personale către dvs. sau către un terț.

Vă vom furniza dvs. sau unui terț pe care l-ați ales, datele dvs. personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de mașină. Rețineți că acest drept se aplică numai informațiilor automate pentru care v-ați dat inițial consimțământul pentru a le utiliza sau în cazul în care am utilizat informațiile pentru a încheia un contract cu dvs.

 

 1. Dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor

Vizitatorii site-ului nostru au dreptul de a solicita în orice moment accesul la rectificarea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate de către noi. Pentru a ne ajuta să păstrăm datele personale actualizate, recomandăm utilizatorilor să ne informeze despre orice schimbare sau discrepanță. Pentru a vizualiza sau modifica datele personale, pentru a obține informații despre perioada de timp pentru care INSIDE OUT PLATFORM SRL intenționează să păstreze datele personale sau pentru alte întrebări legate de datele personale sau dacă doriți să solicitați vă informăm dacă, la solicitarea unui terț, am stocat sau am prelucrat oricare din datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați INSIDE OUT PLATFORM SRL la adresa de e-mail: office@dpsolutions.ro.

DATA PROTECTION

Aplicarea la un job

Pentru aplicarea la joburile noastre utilizăm în scopuri de management un tool extern de recrutare. Atunci când aplicați pentru un job în cadrul INSIDE OUT PLATFORM SRL, datele personale vor fi procesate și controlate de către societatea noastră. Aplicațiile nu vor fi stocate pentru o perioadă mai mare de timp decât cea necesară procesului de recrutare și nu vor fi divulgate persoanelor terțe. Dacă aplicanții doresc să acceseze, să modifice sau să șteargă datele personale, sunt rugați să contacteze INSIDE OUT PLATFORM SRL la adresa de e-mail: office@dpsolutions.ro.

DATA PROTECTION

E-mailuri de marketing

Data Protection Solutions are dreptul să trimită clienților e-mailuri de marketing cu consimțământul acestora. Această formă specifică de consimțământ trebuie dată în mod liber, informată, în mod specific și precis. Aceste cereri sunt îndeplinite atunci când clienții au optat să primească e-mailuri de marketing (au aprobat activ).

Clienții vor avea mereu dreptul de a obiecta, la cerere și fără costuri, la procesarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct fără a trebui să furnizeze justificări concrete. Clienții pot face acest lucru dând click pe linkul „Dezabonare” care apare în mesajele de e-mail pe care vi le trimitem sau ne pot trimite un e-mail la adresa de e-mail office@dpsolutions.ro. O dată ce clientul a obiectat, datele personale ale acelui client nu vor mai fi procesate pentru marketing direct.

E-mailurile de marketing conțin informații pe care le considerăm interesante pentru client, atât cât și știri de ultimă oră legate de produsele și serviciile noastre.

DATA PROTECTION

Responsabilitate

INSIDE OUT PLATFORM SRL este responsabilă și va fi capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea cu GDPR cât și cu principiile stabilite în acest document. INSIDE OUT PLATFORM SRL va menține sub responsabilitatea sa o arhivă a activităților de procesare ce conține informațiile solicitate de către GDPR și, acolo unde este necesar, va pune informațiile la dispoziția autorităților de supraveghere.

DATA PROTECTION

Plângeri

Clienții au dreptul să adreseze o plângere în raport de procesarea datelor lor personale. Toate întrebările și plângerile vor fi prelucrate de către Responsabilul cu Protecția Datelor în timp util și în concordanță cu procedurile interne.

În cazul improbabil în care clienții au suferit daune din cauza încălcării drepturilor conform politicii de protecție a datelor personale și Data Protection Solutions nu a tratat plângerea în mod corespunzător, clienții au posibilitatea de a trimite o plângere autorității naționale de supraveghere.

DATA PROTECTION

date de contact ale anspdcp

Adresa: B-dul G-ral Gheorghe Magheru, 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon:+40.318.059.211, +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

DATA PROTECTION

Modificări ale acestei politici

Această politică va fi actualizată periodic, în funcție de modificările funcționale ce pot surveni, legislativ sau intern. În cazul în care intervin modificări ale materialului, clienții vor fi notificați prin e-mail sau prin intermediul website-ului înainte ca schimbările să intre în vigoare. Încurajăm clienții să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de confidențialitate.

cum te putem ajuta

Venim in intampinarea ta cu servicii complete de instalatii electrice si bransamente electrice in judetele Cluj si Maramures. Pentru detalii suplimentare contactreaza-ne prin formularul online sau la telefon +40-741-677-341

R

executare

R

Verificare

R

garantie

Contacteaza-ne

13 + 11 =

Our clients

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend bibendum dignissim. Curabitur et metus at lorem volutpat sollicitudin.
Praesent pharetra pharetra nisi, eget egestas dolor cursus in. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.
John

CEO, Company name

Praesent pharetra pharetra nisi, eget egestas dolor cursus in. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.
Elize

CEO, Company name

Praesent pharetra pharetra nisi, eget egestas dolor cursus in. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.
John

CEO, Company name

Praesent pharetra pharetra nisi, eget egestas dolor cursus in. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.
Elize

CEO, Company name

Haide sa lucram impreuna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend bibendum dignissim. Curabitur et metus at lorem volutpat sollicitudin.
Call Now Button